English | Nederlands 

Frequently Asked Questions

1. Is het echt nodig om genealogiegegevens door te geven aan familieleden? 
2. Wat doet het Project verder met de familiegegevens? 
3. Is het niet veel gemakkelijker om de gehele database op internet te publiceren? 
4. Vragen mensen wel eens om hun gegevens niet aan derden te verstrekken? 
5. Zijn er voor de deelnemers kosten verbonden aan een genealogie-onderzoek? 
6. Verstrekt u ook contactgegevens, zoals email adressen of telefoonnummers? 
7. Hebben de Verwoerds een Familiewapen? 
8. Is er een Nederlandse versie van de "Privacy notification"? 


Terug naar de beginpagina


1. Is het echt nodig om genealogiegegevens door te geven aan familieleden?

Genealogie gaat over je familie, en genealogie is onmogelijk als familiegegevens niet mogen worden gedeeld. Veel mensen willen meer weten over hun familie en over hun afkomst. Het is niet logisch om diezelfde belangstelling aan anderen te ontzeggen. 

 

2. Wat doet het Project verder met de familiegegevens?

Als iemand een valide vraag heeft over zijn voorouders, dan wordt eerst gekeken naar familiebanden met personen van wie de afkomst reeds is vastgesteld. Daartoe worden gegevens uit het Project vergeleken met de familiegegevens die door een geregistreerde deelnemer beschikbaar zijn gesteld. Is er een match, dan ontvangt de deelnemer daarvan bericht, samen met een kwartierstaat waarin alle bij ons bekende voorouders zijn opgenomen. Onze strikte privacy regels staan niet toe dat wij informatie verstrekken over andere families. Deze inlichtingen wordt verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gegevens uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik, en dus op geen enkele manier mogen worden gepubliceerd. 

 

3. Is het niet veel gemakkelijker om de gehele database op internet te publiceren?

Simpel copy-pasten en klaar. Gemakkelijk misschien, maar zonder enige privacy waarborg. Het project beoogt uw privacy te bewaken. Dat lukt alleen als bekend is wie toegang heeft tot de informatie, om daaraan vervolgens de nodige voorwaarden te verbinden. Bovendien wordt het Project nuttiger naarmate meer deelnemers hun gegevens bijdragen. 

 

4. Vragen mensen wel eens om hun gegevens niet aan derden te verstrekken?

Als u over informatie beschikt waarvan u vindt dat die nooit bekend mag worden, is er maar één remedie: niemand vertellen! Echter, als u een vraag heeft over uw afkomst is het onvermijdelijk dat u voldoende gedetailleerde gegevens over uzelf verstrekt. Het Project beheert een genealogische database van ruim 20.000 personen. In meer dan 20 jaar hebben 2 personen gevraagd om een naam uit de database te verwijderen. Aan die verzoeken is onmiddellijk gevolg gegeven. 

 

5. Zijn er voor de deelnemers kosten verbonden aan een genealogie-onderzoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan een onderzoeksvraag, ongeacht de uitkomst. De operationele kosten van de website worden gedragen door vrijwilligers. Uw bijdrage in de vorm van uw familiegegevens is voldoende en is van grote waarde voor het Project. 

 

6. Verstrekt u ook contactgegevens, zoals email adressen of telefoonnummers?

Contactgegevens - zoals uw email adres of, in voorkomende gevallen een postadres of telefoonnummer - worden uitsluitend gebruikt om u van genealogische gegevens te voorzien. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. In geval van twijfel, bijv. wanneer het gaat om een zeer dringend verzoek, wordt de eigenaar van de contactinformatie om toestemming gevraagd. Deze heeft het laatste woord. 

 

7. Hebben de Verwoerds een Familiewapen?

Ja en nee. Er is een wapen afgebeeld op de grafsteen van een Iasper Cornelissen Verwoert (Jasper Verwoert, zoon van Cornelis Verwoert) in de Pieterskerk te Breukelen. Het wapenschild is gedeeld, met (I) een dubbelkruis dat lijkt op een Patriarchaal kruis, of wellicht op een Lotharings kruis en (II) drie ruiten in een patroon dat lijkt op een V boven een W. De grafsteen geeft geen uitsluitsel over de kleuren. Hiernaast tonen we twee willekeurige voorbeelden. Het probleem is echter vooral het ontbreken van degelijk bewijs dat Jasper Cornelissen thans nog levende, mannelijke nazaten heeft. Voorlopig mag dus geen van de nu bekende stammen van de familie Verwoerd aanspraak maken op dit wapen. Er bestaan overigens lieden die proberen een slaatje te slaan uit de wijdverbreide wens naar een wapen. Pas dus op voor een ieder die u tegen betaling een (verzonnen) familiewapen belooft. 

 

8. Is er een Nederlandse versie van de "Privacy notification"?

Privacy verklaring (tekst ontleend aan het gezinsblad dat bij registratie wordt toegezonden)

"Onze genealogische gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan rechtstreekse afstammelingen. Uitgewisselde genealogische informatie zal en mag niet op internet, cd-rom, of anderszins worden gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen onze privacy regels, kunt u helaas niet deelnemen aan het project. Dit is een non-commercieel research project en uw privacy en die van andere deelnemers is voor ons van essentieel belang. Daarom bevat onze website alleen een namenlijst, en blijven de geboortedata van (mogelijk) nog levende personen verborgen." 

 

Terug naar de beginpagina